Yleiset ehdot

TÄRKEÄÄ TIETOA: Jälleenmyyjillä, tukkukauppiailla ja muilla kolmansilla osapuolilla on erilaisia viivakoodivaatimuksia ja rajoituksia. Emme takaa, että viivakoodimme ovat kolmansien osapuolten viivakoodien hyväksymisvaatimusten mukaisia, vaikka olemmekin huomioineet eri rajoitukset ja vaatimukset, joista olemme tietoisia (katso viivakoodien hyväksymissivumme ). Olet yksin vastuussa siitä, että viivakoodimme ovat kolmansien osapuolten viivakoodivaatimusten mukaisia, ennen kuin teet tilauksen meiltä. Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt alla olevat ehdot.

 1. 1. Määritelmät

  1. ”Myyjä” tarkoittaa Viivakoodit Suomi.
  2. ”Ostaja” tarkoittaa henkilöä, joka hyväksyy Myyjän tarjouksen tavaroista tai palveluista tai jonka tavaroita tai palveluita koskevan tilauksen Myyjä on hyväksynyt.
  3. ”Tavarat” tarkoittaa kaikkia tavaroita, jotka myyjä toimittaa ostajalle.
  4. ”Palvelut” tarkoittaa kaikkia palveluja, jotka myyjä toimittaa ostajalle.
  5. ”Ehdot” tarkoittaa tässä esitettyjä ehtoja ja kaikkia Myyjän kirjallisesti hyväksymiä erityis- tai lisäehtoja.
  6. ”Kirjallisesti” tarkoittaa postitse, faksilla tai sähköpostilla lähetettyä.
 2. 2. Ehdot ja edellytykset

  1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Myyjän ja Ostajan välisiin tavaranmyyntisopimuksiin, ja niiden katsotaan syrjäyttävän ja sulkevan pois kaikki muut ehdot, mukaan lukien ne, joita Ostaja voi pyrkiä soveltamaan minkä tahansa ostotilauksen, tilausvahvistuksen tai vastaavan asiakirjan nojalla.
  2. Muutokset tai lisäykset näihin ehtoihin eivät ole voimassa, ellei Myyjän valtuutettu toimihenkilö ole hyväksynyt niitä kirjallisesti.
  3. Myyjän työntekijällä tai edustajalla ei ole valtuuksia antaa mitään tavaroita koskevia lausuntoja Myyjän puolesta, ellei Myyjä ole vahvistanut lausuntoja kirjallisesti, eikä mihinkään lausuntoihin, jotka on annettu ilman Myyjän kirjallista vahvistusta, voida luottaa minkään sopimuksen yhteydessä.
  4. Ennen kuin Myyjä on lähettänyt tavarat Ostajalle tai ennen kuin Ostaja on kirjallisesti hyväksynyt Myyjän tarjouksen tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta (riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi), ei synny sopimusta tavaroiden tai palvelujen myynnistä.
  5. Myyjä voi vapaasti, ilman Myyjän vastuuta ja ilman ennakkoilmoitusta, korjata virheet tai puutteet myyntikirjallisuudessa, hinnastossa, tarjouksen hyväksymisessä, tarjouksessa, tarjouksessa, laskussa tai muussa Myyjän antamassa asiakirjassa.
  6. Jos ostaja hyväksyy tavaroiden toimituksen tai hyväksyy kirjallisesti tarjouksen tavaroiden toimittamisesta tai palvelujen suorittamisesta, tällaisen hyväksynnän katsotaan merkitsevän näiden ehtojen hyväksymistä.
  7. Käyttämällä verkkosivustoa Ostaja vahvistaa, että hän on lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä ehdot ja suostuu noudattamaan niitä.
  8. Jos käytät tätä Verkkosivustoa yrityksen, yhdistyksen, kumppanuuden tai muun vastaavan yhteisön (”Yhteisö”) puolesta, Ostaja vakuuttaa, että hänellä on valtuudet hyväksyä nämä ehdot ja tehdä tuoteostoja Yhteisön puolesta.
 3. 3. Tilausten hyväksyminen

  1. Tavaroiden tai palvelujen mainonta tällä verkkosivustolla ei ole myyntitarjous. Tilausvahvistuksen vastaanottaminen (sähköisesti, faksilla tai muussa muodossa) ei merkitse sitä, että hyväksyisimme tilauksesi tai vahvistaisimme myyntitarjoustamme. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tilauksesi mistä tahansa syystä.
 4. 4. Hinnat

  1. Myyjä pyrkii kaikin tavoin pitämään kaikki verkkosivuillamme tarjotut tuotteet varastossa ja ilmoitettuun hintaan. Verkkosivustollamme esitetyt hinta- ja saatavuustiedot ovat ajantasaisimmat käytettävissä olevat tiedot, mutta valitettavasti virheitä sattuu, eivätkä nämä tiedot muodosta takuuta hinnasta tai saatavuudesta.
  2. Jos tilaamaasi tuotetta ei ole saatavilla toimitettavaksi, teemme parhaamme ilmoittaaksemme siitä sinulle. Odotetut toimituspäivät riippuvat monista tekijöistä, joihin emme voi vaikuttaa, ja ne voivat muuttua.
  3. Tavaroiden tai palvelujen hinta on Myyjän voimassa olevan hinnaston mukainen, ellei Myyjän kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.
 5. 5. Maksu

  1. Myyjä on valmis harkitsemaan yritysasiakkaiden luottohakemuksia hyväksyttyjen suositusten perusteella.
  2. Ostajien, joilla ei ole luottotiliä, on maksettava jokainen lasku kokonaisuudessaan ennen tavaroiden lähettämistä.
  3. Maksu voidaan suorittaa käteisellä, luotolla tai pankkisiirrolla.
  4. Ostajien, joilla on luottotili, on maksettava koko summa sovittujen luottoehtojen mukaisesti, jotka eivät saa olla yli 30 päivää laskun päiväyksestä, ellei myyjän kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.
  5. Jos lasku on myöhässä, sille on maksettava korkoa 2 prosenttia kuukaudessa siitä päivästä, jona lasku olisi pitänyt maksaa, maksupäivään saakka. Korko on maksettava sekä ennen tuomiota että sen jälkeen.
 6. 6. Toimitus

  1. Myyjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin noudattamaan odotettua toimituspäivää, mutta aika ei ole olennainen tekijä. Myyjä ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti siitä, että odotettua toimituspäivää ei ole saavutettu. Myyjä pidättää itsellään oikeuden toimittaa ennen ilmoitettua toimituspäivää ostajalle annetusta kohtuullisesta ilmoituksesta.
  2. Kaikkien tavaroiden lähetystapa on Myyjän harkinnassa.
  3. Tavaroiden toimitus tapahtuu yleensä sähköpostitse. Jotkin erät lähetetään automaattisesti sähköpostitse muutamassa minuutissa tilauksesta – tämä koskee viivakoodinumeroita ja pakkauksia (EAN13, UPC, CD, DVD, AMAZON). Muut erät luodaan manuaalisesti ja lähetetään sinulle 2-48 tunnin kuluessa, riippuen päivästä ja kellonajasta, jolloin tilaus on tehty.
 7. 7. Omistajuus ja riski

  1. Kun tavara on toimitettu ostajalle tai kun tavara on ostajan pyynnöstä varastoitu myyjän tiloihin, vaaranvastuu tavarasta siirtyy välittömästi ostajalle.
  2. Tavaroiden omistusoikeus säilyy Myyjällä, kunnes tavaroita koskeva lasku on kokonaisuudessaan maksettu.
  3. Ostajan on pidettävä tavarat hallussaan Myyjän valtuutettuna edustajana ja vakuuttajana, kunnes tavaroiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, ja hänen on säilytettävä tavarat asianmukaisesti varastoituina ja suojattuina sekä vakuutettuina ja merkittyinä Myyjän omaisuudeksi.
  4. Niin kauan kuin ostajalle toimitettujen tavaroiden kauppahinta on kokonaan tai osittain erääntynyt ja maksettavana, myyjä voi, rajoittamatta muita oikeuksiaan, periä ja/tai myydä tavarat tai osan niistä takaisin, ja se voi tunkeutua työntekijöidensä tai asiamiestensä välityksellä ostajan tiloihin periäkseen tavarat takaisin, ja sillä on oikeus periä ostajalta kaikki tällaiseen takaisinperintään liittyvät kustannukset.
  5. Ennen kuin tavaroista on maksettu täysi maksu, ostaja ei saa pantata, rasittaa tai muulla tavoin rasittaa tavaroita, jotka jäävät myyjän omaisuudeksi.
 8. 8. Takuut

  1. Kumpikin osapuoli takaa, että sillä on oikeus ja täysi valtuus tehdä tämä sopimus.
  2. Myyjä takaa, että tavaroissa ei ole materiaali- ja valmistusvirheitä tavanomaisessa käytössä edellyttäen, että tavaroita on käytetty ohjeiden ja tavanomaisten teollisuusstandardien mukaisesti. Myyjä takaa myös, että tuotteiden omistusoikeus siirtyy ostajalle. Tämä on AINOA tuotteisiin sovellettava takuu, ja ostaja nimenomaisesti suostuu vastaanottamaan tuotteet ”sellaisena kuin ne ovat”, eikä myyjä anna mitään muuta takuuta, ei nimenomaista eikä hiljaista.
  3. Myyjän takuu ei ole voimassa, ellei tuotteita koskevaa laskua ole maksettu eräpäivään mennessä.
  4. Jollei näissä ehdoissa toisin mainita, kaikki lakiin, yleiseen lakiin tai muuhun lakiin perustuvat tai muutoin implisiittiset takuut, ehdot tai muut ehdot suljetaan pois lain sallimissa rajoissa.
  5. Mikään kuvaus ei ilmaise tai tarkoita takuuta siitä, että tuotteet ovat myyntikelpoisia tai soveltuvat tiettyyn tarkoitukseen.
  6. Myyjä ei ole vastuussa mistään yhteensopimattomuusongelmista eikä ole vastuussa ostajalle minkään edustuksen tai implisiittisen takuun, ehdon tai muun ehdon perusteella tai yleisen lain mukaisen vastuun perusteella mistään suorasta tai epäsuorasta, erityisestä tai välillisestä menetyksestä tai kustannuksesta tai muusta vaateesta, riippumatta siitä, johtuuko se myyjän, sen työntekijöiden tai edustajien huolimattomuudesta tai muusta syystä, joka aiheutuu tavaroiden toimituksesta tai niiden käytöstä tai jälleenmyynnistä ostajan toimesta tai sen yhteydessä.
  7. Myyjä ei takaa, että mikään vähittäismyyjä hyväksyy sen viivakoodituotteet, eikä ole vastuussa mistään hyväksymättä jättämiseen tai käyttöön liittyvistä ongelmista eikä ole vastuussa Ostajalle siitä, että mikään vähittäismyyjä, tukkukauppias tai muu taho ei hyväksy Myyjän viivakoodituotteita. Ostaja tunnustaa, että ennen tavaroiden tai palvelujen ostamista Myyjältä on Ostajan vastuulla selvittää, onko kauppiailla, joille hän aikoo toimittaa tuotteita, erityisiä viivakoodivaatimuksia ja soveltuvatko Myyjän tuotteet ja palvelut tähän tarkoitukseen.
  8. Myyjä ei anna mitään muita, nimenomaisia tai epäsuoria takuita tavaroista, niiden laadusta, soveltuvuudesta tai myyntikelpoisuudesta mihinkään tiettyyn käyttöön tai tarkoitukseen. Kaikki tavaroita koskevat takuut koskevat vain ostajaa, eivät kolmansia osapuolia, eikä vastuuta tai välillisiä vahinkoja, jotka liittyvät tavaroiden käyttöön, huolimattomuuteen, väärinkäyttöön tai muutoksiin, hyväksytä.
  9. Ostaja hyväksyy nimenomaisesti, että Myyjä ei ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista tai muista vastaavista vahingoista, jotka johtuvat takuun rikkomisesta, sopimusrikkomuksesta, huolimattomuudesta, ankarasta vastuusta tai muusta siviilioikeudellisesta vastuusta tämän sopimuksen tai Myyjän tuotteiden käytön yhteydessä. Myyjä ei anna mitään takuuta tuotteiden myyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.
  10. Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään välillisistä tai välillisistä menetyksistä, kuten (mutta ei rajoittuen) voiton menetyksestä, markkinoiden menetyksestä tai viivästyksen tai poikkeaman seurauksista, riippumatta siitä, mistä ne johtuvat.
  11. Kaikkien takuiden alkamispäivä on se päivä, jona Myyjä on toimittanut tuotteet Ostajalle.
  12. Kaikki vastuu välillisistä ja satunnaisista vahingoista on nimenomaisesti suljettu pois.
  13. Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa rajoitettu eikä se saa ylittää vastuun perusteena olevista myydyistä tavaroista tai palveluista maksettua ostohintaa. Myyjän suorittama maksu on lopullinen ja yksinomainen oikeussuojakeino, jos muut tässä määrätyt oikeussuojakeinot on käytetty loppuun tai jos niitä ei ole käytettävissä, eikä asiakas voi tulkita tai väittää, että se ei ole saavuttanut olennaista tarkoitustaan.
  14. Verkkosivuston sisältämät tai sen kautta saatavilla olevat tiedot, ohjelmistot, tuotteet ja palvelut saattavat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Tässä oleviin tietoihin lisätään ajoittain muutoksia. Myyjä voi tehdä parannuksia ja/tai muutoksia verkkosivustoon milloin tahansa.
  15. Myyjä ei anna mitään vakuutuksia Sivuston sisältämien tietojen, ohjelmistojen, tuotteiden, palveluiden ja niihin liittyvän grafiikan soveltuvuudesta, luotettavuudesta, saatavuudesta, ajantasaisuudesta ja tarkkuudesta mihinkään tarkoitukseen sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Kaikki tällaiset tiedot, ohjelmistot, tuotteet, palvelut ja niihin liittyvät grafiikat tarjotaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta tai ehtoa. Myyjä kieltäytyy kaikista näihin tietoihin, ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin ja niihin liittyviin grafiikoihin liittyvistä takuista ja ehdoista, mukaan lukien kaikista implisiittisistä takuista tai ehdoista, jotka koskevat myyntikelpoisuutta, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeutta ja loukkaamattomuutta.
  16. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Myyjä ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, rangaistusluonteisista, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat tai liittyvät millään tavalla Sivuston käyttöön tai suorituskykyyn, Sivuston tai siihen liittyvien palvelujen viivästymiseen tai käyttökyvyttömyyteen, palvelujen tarjontaan tai niiden tarjoamatta jättämiseen, tai Sivuston kautta hankittuihin tietoihin, ohjelmistoihin, tuotteisiin, palveluihin ja niihin liittyvään grafiikkaan tai jotka muutoin johtuvat Sivuston käyttämisestä.
 9. 9. Ylivoimainen este

  1. Myyjä ei ole vastuussa viivästyneestä toimituksesta tai tuotteiden toimituksen laiminlyönnistä, jos viivästys tai laiminlyönti johtuu syistä, jotka eivät ole Myyjän kohtuullisessa määrin hallittavissa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luonnonkatastrofit, sota, terrorismi, työtaistelut, toimittajien tai kuljetusliikkeiden myöhästymiset tai laiminlyönnit tai viranomaisten toimet.
 10. 10. Sopimuksen peruuttaminen / Tavaroiden palauttaminen / Viallisen tavaran korvaaminen.

  1. Sopimusta ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun myyjä on sen hyväksynyt, eikä tavaroita voi palauttaa muutoin kuin myyjän oman harkinnan mukaan.
  2. Tavaroiden väitetyistä virheistä on ilmoitettava myyjälle seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä. Jos toimituksesta kieltäydytään eikä ostaja ilmoita siitä myyjälle määräajassa, tavaran hylkäämistä ei hyväksytä, ja ostajan on maksettava koko kauppahinta.
  3. Jos myyjälle ilmoitetaan pätevästä reklamaatiosta, joka perustuu siihen, että sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat ovat viallisia, myyjällä on oikeus harkintansa mukaan vaihtaa tavarat maksutta tai palauttaa tavaroiden hinta ostajalle, eikä myyjä ole enää vastuussa ostajalle.
 11. 11. Ehtojen muuttaminen

  1. Myyjän tilauksen hyväksymisen edellytyksenä on, että ostaja hyväksyy kaikki näissä ehdoissa esitetyt ehdot, ja ostajan hyväksyntä näille ehdoille oletetaan johtuvan siitä, että ostaja on hyväksynyt kaikki tai osan tilatuista tavaroista tai palveluista. Mikään ehtojen lisäys tai muutos ei sido Myyjää, ellei Myyjä ole antanut siihen kirjallista suostumusta. Jos ostotilaus tai muu kirjeenvaihto sisältää ehtoja, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten ehtojen ehtojen kanssa, Myyjän hyväksyntä tilaukselle ei merkitse suostumusta lisäehtoihin tai muutettuihin ehtoihin, eikä se merkitse Myyjän luopumista tai poikkeamista mistään näiden yleisten ehtojen ehdoista.
  2. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa oman harkintansa mukaan ehtoja, joilla tuotteitamme ja palveluitamme tarjotaan. Ehtojen uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.
 12. 12. ilmoitukset

  1. Kaikki ostajan Myyjälle tekemät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava Myyjälle tämän rekisteröityyn toimipaikkaan tai päätoimipaikkaan, ja ne on toimitettava henkilökohtaisesti tai lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai sähköpostitse.
 13. 13. Sovellettava lainsäädäntö

  1. Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat ratkaistaan ja niihin sovelletaan Tanskan lakia. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu, kaikki oikeustoimet, joihin asiakas ryhtyy liiketoimen osalta, on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa kanteen perusteen syntymisestä.
 14. 14. Erotettavuus

  1. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa näiden ehtojen jonkin osan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton ehto määritellään uudelleen tai esitetään uusi täytäntöönpanokelpoinen ehto siten, että Myyjän ja Ostajan aikomus sopia näiden ehtojen määräyksistä on täytäntöönpanokelpoinen siinä laajuudessa kuin sovellettavan lain mukaan on mahdollista.
  2. Jos jokin tämän sopimuksen määräys on kokonaan tai osittain pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, tämä ei vaikuta sopimuksen muihin määräyksiin.
 15. 15. Immateriaalioikeudet

  1. Kirjeet, tarjoukset ja ehdotukset voivat sisältää myyjän omistamia luottamuksellisia tietoja. Tämä koskee muun muassa sisältöä, henkistä omaisuutta, teknisiä menetelmiä ja asiakirjaan sisällytettyä tekstiä. Tietoja ei saa käyttää, luovuttaa tai jäljentää kokonaan tai osittain muuhun tarkoitukseen kuin tämän asiakirjan arviointiin ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämän asiakirjan ja kaikkien siihen sisältyvien tietojen omistusoikeus säilyy aina myyjällä.
 16. 16. Kolmannet osapuolet eivät saa hyötyä

  1. Edellä esitetyt määräykset hyödyttävät ainoastaan tämän sopimuksen osapuolia, eivätkä ne anna mitään oikeuksia, etuja tai vaatimuksia kenellekään henkilölle tai yhteisölle, joka ei ole tämän sopimuksen osapuoli.
 17. 17. Tarkkuus

  1. Kaikki tällä verkkosivustolla olevat tiedot perustuvat ajankohtaisiin tietoihin, ja vaikka Myyjä pyrkii varmistamaan, että aineisto on täsmällistä, tarkkuutta ei voida taata, eikä Myyjä anna mitään takuita tai vakuutuksia sen tarkkuudesta.
 18. 18. Verkkosivuston muutokset

  1. Kaikki tällä verkkosivustolla olevat tiedot perustuvat ajantasaiseen tietoon. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän verkkosivustoon milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt täten nämä muutokset.
 19. 19. Tietosuojakäytäntö

  1. Myyjä suostuu täten siihen, että kaikkia Sivuston kautta Myyjälle annettuja tietoja käytetään ainoastaan Sivuston tarjoamien tavaroiden ja palveluiden tarjoamiseen. Myyjä ei myy, lainaa tai luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille, jotka eivät osallistu tarvittavien tavaroiden ja palvelujen tarjoamiseen ostajalle.
  2. Kun maksat luottokortilla – Korttitiedot salataan SSL-tekniikalla ja niitä käsittelee suoraan eWAY, joka on PCI DSS -standardin mukainen maksuprosessori. Korttitietoja ei tallenneta paikan päällä. Kaikki salataan ja tallennetaan eWAY:n suojatuille palvelimille.
 20. 20. Koko sopimus

  1. Tämä muodostaa koko sopimuksen ostajan ja myyjän välillä. Ostotilauksen tekeminen katsotaan ostajan hyväksyvän nämä ehdot. Nämä ehdot syrjäyttävät kaikki aiemmat ehdot, tarjoukset, keskustelut, kirjeenvaihdon tai viestinnän, jotka koskevat tätä kauppaa. Niitä voidaan muuttaa ainoastaan myyjän hyväksymällä myöhemmällä kirjallisella sopimuksella.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.