Viivakoodin historia

Streckkodssystemets historia inom detaljhandeln

Viivakoodin eri näkökohdat

Ensimmäinen prioriteetti oli järjestys

Viivakoodijärjestelmä on saanut alkunsa eri keksijöiden yrityksistä suunnitella järjestelmiä erilaisten prosessien automatisoimiseksi ja valvomiseksi yksinkertaisten koodausjärjestelmien avulla.

1900-luvulla patentoitiin useita keksintöjä, joiden tarkoituksena oli aluksi lajitella esimerkiksi laskuja tai postia. Tällaisia ovat esimerkiksi John Kermode, Douglass Young ja Harry Sparkes, joka haki vuonna 1930 patenttia korttien lajittelukoneelle. On syytä korostaa, että tämä kone oli suunniteltu lukemaan korttien koodausmerkkejä valotunnistimen avulla. Se oli niin sanotusti proto-viivakoodi, vaikka patentissa ei käytetty sanaa viivakoodi.

Ensimmäinen yritys: ympyrät

Seuraava virstanpylväs viivakoodin historiassa oli Norman Woodlandin ja Bernard Silverin keksintö, joka patentoitiin vuonna 1952. Myös tässä keksinnössä käytettiin koodinlukua, mutta tällä kertaa kyseessä oli kehittyneempi koodi, jossa käytettiin myös eri viivanleveyksiä. Keksinnön varsinainen avain oli kuitenkin se, että koodi ei ollut neliönmuotoinen vaan pyöreä: koodin viivat oli järjestetty samankeskisiksi ympyröiksi, jolloin se muistutti ulkonäöltään puunrungon poikkileikkausta.

Tämäntyyppisen koodin etuna oli, että se oli yhtä helppo lukea skannerilla kaikista kulmista. Kuten vuosia myöhemmin kävi ilmi, keksinnössä oli kuitenkin se heikkous, että se oli erityisen altis tahriintumiselle tulostuksen aikana, jolloin koodia oli vaikea lukea lähes mistä tahansa suunnasta.

Toinen yritys: kulmat

Seuraava suuri läpimurto tapahtui noin 20 vuotta myöhemmin, vuonna 1972, kun George Laurer, joka työskenteli Woodlandin kanssa IBM:llä, suunnitteli neliönmuotoisen UPC-koodin. Tämän mallin etuna oli, että se vei vähemmän tilaa tuotteista kuin Woodlandin alkuperäinen pyöreä malli, ja se oli vähemmän altis tulostimen sotkuille. Tämä viivakoodi oli myös malli, joka on nykyään kaikissa supermarkettituotteissa. Kaupallinen teollisuus valitsi tämän mallin vuotta myöhemmin useiden kilpailijoiden joukosta ja siitä tuli alan standardi tuotteiden merkinnöissä.

Viivakoodin tulevaisuus

UPC-viivakoodin, joka sisälsi 12 numeroa, rinnalle tuli myöhemmin 13-numeroinen EAN-viivakoodi. Tämän seurauksena on nykyään tuskin enää alaa, jossa viivakoodi ei olisi löytänyt paikkaansa.

Riippumatta siitä, lisätäänkö viivakoodiin tulevaisuudessa yksi tai useampi ulottuvuus ja muutetaanko se jälleen pyöreäksi vai pysyykö se neliönmuotoisena: viivakoodin päätarkoitus oli, on ja tulee aina olemaan tuotteiden automaattinen tunnistaminen, laadun parantaminen ja tietenkin työprosessien nopeuttaminen, mikä ei varmasti olisi mahdollista ilman viivakoodia.

Viivakoodin historialliset asemat

1930

John Kermode, Douglass Young ja Harry Sparkes Westinghouse Electric Company -yrityksestä jättävät patenttihakemuksen nelipalkkisesta koodista, jossa on vain yhden leveyden elementtejä. Termi ”viivakoodi” ei esiinny patenttihakemuksessa.

Kortinlajittelukoneen 4-rivisen koodin luonnos

1949

Norman Woodland ja Bernard Silver hakivat patenttia (joka myönnettiin vuonna 1952) sekä pyöreälle napakymmensilmäiselle symbolille että vastaavalle lineaariselle symbolille, joka koostui neljän valkoisen viivan kuvioinnista tummalla pohjalla. Jälkikäteen tarkasteltuna osoittautuu, että tämä oli ensimmäinen koodausjärjestelmä, jota oli käytännöllistä käyttää laajassa mittakaavassa, aluksi elintarviketeollisuudessa, vaikkakin laajamittainen käyttö alkoi vasta parikymmentä vuotta myöhemmin digitaalisten skannereiden kehittymisen myötä. Pyöreän kuvion ansiosta koodia ei tarvinnut suunnata oikein skanneriin nähden, koska se voitiin lukea kaikista suunnista.

Napakymppi viivakoodi

1970

Yhdysvaltojen vähittäiskauppa, joka on järjestäytynyt Uniform Grocery Product Code Council (UGPCC) -järjestöksi, halusi nopeuttaa kassaprosessia myymälöissä ja antoi ratkaisun löytämiseksi tehtäväksi yhtenäistä päivittäistavaratuotekoodia käsittelevän ad hoc -komitean (Ad Hoc Committee on a Uniform Grocery Product Code).

1972

IBM:ssä insinööri George Laurer alkoi Norman Woodlandin avustuksella kehittää digitaalisesti luettavaa koodia, joka oli helppo skannata ja joka ei kärsinyt Woodlandin häränsilmämuodon aiheuttamista likaantumisongelmista. Useiden iteraatioiden jälkeen syntyi mustavalkoinen suorakulmio, jossa on sarja lyhyitä yhdensuuntaisia viivoja.

George Laurer ja Norman Woodland

1973

UGPCC-komitea valitsi IBN:n Laurers-tiimin kehittämän 12-numeroisen Universal Product Code (UPC) -tuotekoodin NAFC:n standardiksi tuotteiden yksilöllistä tunnistamista varten.

Symbolistandardeja käsittelevän alakomitean finalistit

1974

UGPCC:stä tulee Uniform Product Code Council (UPCC), joka perustettiin Yhdysvaltoihin hallinnoimaan standardia.
26. kesäkuuta 1974 ohiolaisen supermarketin kassalla skannattiin ensimmäinen UPC-koodilla (Universal Product Code) merkitty tuote: Wrigley’s-purukumipakkaus.

1976

12-numeroinen koodi laajennettiin 13-numeroiseksi, mikä helpotti koodin käyttöä Yhdysvaltojen ulkopuolella.

1977

Brysselissä 12 maan jäsenet muodostavat 13-numeroisen Euroopan artikkelinumerointiyhdistyksen (EAN).

1984

UPCC muutti nimensä Uniform Code Counciliksi (UCC).

1990

EAN ja UCC ovat allekirjoittaneet maailmanlaajuisen yhteistyösopimuksen, jonka mukaan ne ovat yhdessä läsnä 45 maassa.

2002

Noin vuonna 2002 UCC alkoi käyttää vain vuokrasopimukseen perustuvaa vaihtoehtoa viivakoodin etuliitenumeroidensa osalta. Se meni niin pitkälle, että se lähetti nykyisille etunumeron haltijoille ilmoitukset uusimisesta sekä uudet ehdot. Koska viivakoodinumerot olivat maailmanlaajuinen standardi ja UCC oli (tuolloin) ainoa niitä tarjoava yritys, tämä uusi uusimismaksuohjelma jätti asiakkaan sen armoille. Tämä sai etuliitteen haltijat liittoutumaan ja nostamaan UCC:tä vastaan ryhmäkanteen, jonka UCC myöhemmin hävisi.

2003

UCC sopi tuomioistuinten ulkopuolella omien jäsentensä sitä vastaan nostaman ryhmäkanteen ja suostui antamaan kantajille rajoittamattoman omistusoikeuden viivakoodeihinsa ja maksamaan lähes 4 miljoonan dollarin suuruisen yhteisen korvauksen.
Tämä rajoittamaton omistusoikeus tarjosi sitten myös Viivakoodit Suomi -yhtiön kaltaisille toimittajille oikeusperustan tarjota viivakoodeja kertaluonteiseen hintaan.

2004

EAN ja UCC loivat maailmanlaajuisen tietojen synkronointiverkoston (Global Data Synchronisation Network, GDSN), jonka avulla vähittäiskauppiaat voivat jakaa tehokkaasti tuotetietoja.

2005

GDSN (EAN/UCC) on nyt edustettuna yli 90 maassa, ja se on alkanut käyttää nimeä GS1. ”GS1” viittaa järjestöön, joka tarjoaa maailmanlaajuisen standardijärjestelmän. UCC:stä tuli GS1 US.