Viivakoodisanasto

Viivakoodisanasto ordbog

Erilaisia termejä viivakoodien maailmasta

Tästä viivakoodisanakirjasta löydät viivakoodialalla käytettyjen termien määritelmiä. Napsauta jotakin alla olevista osioista saadaksesi termin selityksen.

2D viivakoodiNäytä selitys
Myös matriisiviivakoodi – Viittaa viivakoodeihin, jotka koodaavat tietoja sekä pysty- että vaakasuunnassa, toisin kuin perinteiset 1D-viivakoodit. Näihin voidaan koodata paljon enemmän tietoa kuin tavallisiin viivakoodeihin. QR-koodit ovat yleisin 2D-viivakoodityyppi.

Asset Tracking BarcodesNäytä selitys
Nämä ovat juoksevia numeroita, jotka on yleensä koodattu Code-39- tai Code-128-muotoisiin viivakoodeihin. Yrityksen omaisuuteen kiinnitetään tarroja, joissa on eri viivakoodinumerot, jotta voidaan seurata, mitä tavaraa sinne tulee ja mitä sieltä lähtee. Näitä viivakoodimuotoja käytetään myös kirjastoissa kirjojen lainaamiseen.

Aztec koodiNäytä selitys
2D-viivakoodi, jonka keskellä on atsteekkipyramidi hakutoimintona (keskellä oleva kuvio auttaa skanneria löytämään koodin keskipisteen). Näitä koodeja käytetään pääasiassa liikenneyhtiöiden verkkolippuihin.

Aztek stregkode

Code-128Näytä selitys
Viivakoodityyppi, jota käytetään ensisijaisesti omaisuuden seurantaan. Voi koodata vain numeerisia tietoja. Tietotiheys on suuri, joten hyvin pienissä kohteissa on syytä käyttää tätä koodia sisältäviä tarroja Code-39:n sijaan, koska Code-128 on helpompi skannata.

Code 128
Code-39Näytä selitys
Viivakoodityyppi, jota käytetään pääasiassa aktiiviseen seurantaan. Voidaan koodata aakkosnumeerisia tietoja (kirjaimia ja numeroita). Code-39:n tietotiheys on pieni, joten sillä ei pitäisi merkitä pieniä esineitä, koska skannerin voi olla vaikea lukea tämäntyyppisiä pieniä viivakoodeja.

Code 39
Data MatrixNäytä selitys
Konepaja- ja valmistusteollisuudessa käytetty 2D-viivakoodityyppi, jota käytetään yksittäisten komponenttien paikantamiseen valmistusprosessin aikana.

EAN-13Näytä selitys
European Article Number – 13-numeroinen standardiviivakoodi, jota käytetään lähes kaikkialla maailmassa. Vain Yhdysvalloissa käytetään yleisesti UPC-A-viivakoodeja, vaikka kaupat hyväksyvät edelleen EAN-13-viivakoodit. EAN-13 voi viitata viivakoodinumeroihin tai viivakoodin muotoihin.

EAN-13

ErittelytNäytä selitys
Erittelyt viittaa mittoihin, jotka viivakoodin on oltava tuotteessa, jotta se olisi virallisesti hyväksytty. Liikkeillä on erilaisia toleransseja viivakoodeille, jotka eivät täytä näitä eritelmiä. Pienemmät kaupat eivät yleensä ota asiaa niin vakavasti.
GLN-numeroNäytä selitys
Global Location Numbers ovat 13-numeroisia numeroita, joita jotkut kaupat vaativat kaupankäynnin edellytyksenä. Näitä yksilöllisiä numeroita käytetään sijaintitunnisteina. Niitä on saatavilla GS1:n ja joidenkin vaihtoehtoisten palveluntarjoajien kautta.
GS1Näytä selitys
GS1 eli Global Standards One on kansainvälinen yritys, joka toteuttaa ja ylläpitää viivakoodistandardeja. Sen kautta voi ostaa viivakoodeja, vaikka yleensä peritäänkin liittymismaksu ja vuosittaiset jäsenmaksut.
GTIN-viivakoodiNäytä selitys
GTIN on lyhenne sanoista Global Trade Identification Numbers. Ne viittaavat GS1-järjestelmän osana vähittäiskaupassa käytettäviin viivakoodinumeroihin. Ne voivat olla GTIN-13 (tai EAN-13), GTIN-12 (UPC-A) tai GTIN-14 (ITF-14).

GTIN/EAN-13
ISBN-numeroNäytä selitys
Kansainväliset standardikirjanumerot ovat 13-numeroisia numeroita, jotka alkavat numerolla 978 tai 979 ja joita käytetään kirjoissa.
ISBN-viivakoodiNäytä selitys
Kansainväliset standardikirjanumeron viivakoodit ovat kirjoissa käytettäviä viivakoodeja. Ne alkavat numerolla 978 tai 979, ja ne tuotetaan EAN-13-symboliikalla varustettuna viivakoodina, jonka yläpuolella on yleensä teksti.

ISBN stregkode
ISSN-streckkodNäytä selitys
International Standard Serial Number-streckkoder är 13-siffriga streckkoder som konverterats från ett 8-siffrigt ISSN-nummer. Denna 13-siffriga kod kodas med EAN-13-symbologi i en streckkod som används på tidskrifter och andra periodiska publikationer.

ISSN stregkode

ISSN-viivakoodiNäytä selitys
International Standard Serial Number on sanoma- ja aikakauslehdille annettu 8-numeroinen numero, joka voidaan muuntaa 13-numeroiseksi viivakoodiksi aikakauslehdille.
ITF-14Näytä selitys
ITF-14-koodi (Interleaved Two of Five) on rakenteeltaan samanlainen kuin eurooppalainen artikkelinumero, mutta numeron eteen on sijoitettu lisänumero (yksi numeroinen ITF-etuliite), jonka avulla materiaalin eri mittayksiköt tai pakkaukset voidaan erottaa toisistaan. ITF-14-koodia käytetään kuljetusyksiköiden tunnistamiseen.

ITF-14 stregkode

KoodausNäytä selitys
Kodningen är den information som streckkoden genereras från. I fallet med en EAN-13-streckkod avser detta det 13-siffriga numret.
MatriisiviivakoodiNäytä selitys
Tunnetaan myös nimellä 2D-viivakoodit – nämä ovat viivakoodeja, jotka koodaavat tietoja pysty- ja vaakasuunnassa toisin kuin perinteiset 1D-viivakoodit. 2D-viivakoodit voivat koodata paljon enemmän tietoa kuin tavalliset viivakoodit. QR-koodit ovat yleisimpiä.
Maxi-koodiNäytä selitys
Pistemäinen 2D-viivakoodi, jota jotkut postipalvelut käyttävät. Vaikka se voi koodata vain pieniä määriä tietoa, keskellä oleva napakymppi mahdollistaa sen skannaamisen myös silloin, kun paketti liikkuu nopeasti.

Maxi Kode

MuotoNäytä selitys
Voi viitata kuvatiedoston tyyppiin, jossa viivakoodikuva on, viivakoodin symboliikkaan tai siihen, miten viivakoodi on jaettu osiin.
MaakoodiNäytä selitys
Viivakoodin numeron kolme ensimmäistä numeroa, jotka osoittavat, mistä GS1-jäsenorganisaatiosta viivakoodi on peräisin. Yleinen harhaluulo on, että tämä osoittaa tuotteen alkuperämaan, vaikka itse asiassa se osoittaa vain viivakoodin alkuperämaan.
PariteettiNäytä selitys
Tapa koodata numerosarja (0-9) siten, että viivakoodinlukija voi lukea ne. Jokainen pariteetin sisältämä numero on esitettävä viivakoodissa eri mustien ja valkoisten viivojen yhdistelmillä, ja jokaisen viivakoodinumeroiden koodaamiseen käytettävän pariteetin on oltava täysin erilainen kuin kaikkien muiden viivakoodien pariteetit.
PDF417Näytä selitys
2D-viivakoodityyppi, jota käytetään henkilökorteissa ja e-lipuissa. Näitä käyttävät usein liikenteenharjoittajat.

PDF417

SSCC-viivakoodiNäytä selitys
Sarjakuljetuskonttien koodit ovat 18-numeroisia viivakoodeja (ja lisäksi 2-numeroinen ohjelmatunnus), joita käytetään suuriin vähittäiskauppoihin menevissä kuormalavoissa. Jokaiselle kuormalavalle tarvitaan eri SSCC-koodi.
SymbologiaNäytä selitys
Symbologia on viivakoodin tyyppi tai tapa, jolla viivakoodi on koodattu. Tämä sana korvataan joskus sanalla formaatti. Symbologia on yhdistelmä käytetyistä pariteeteista ja niiden käyttöjärjestyksestä.
TarkistusNäytä selitys
Joidenkin viivakoodien vähittäismyyjien tarjoama lisäpalvelu, joka koostuu viivakoodin testiskannauksesta sellaisena kuin se tulostetaan tuotteeseen, jotta nähdään, miten se todennäköisesti skannataan eri ympäristöissä. Yleensä tämä ei ole tarpeen, mutta jotkin suuret vähittäismyyjät vaativat tätä. Viivakoodin on noudatettava tarkasti viivakoodin eritelmiä, jotta se voidaan hyväksyä.
UPCNäytä selitys
Universal Product Code – Viivakoodityyppi, jota käytetään pääasiassa Yhdysvalloissa (mutta joka on teoriassa hyväksytty maailmanlaajuisesti). Nämä 12-numeroiset numerot on koodattu UPC-A-symboliikalla. Ne ovat käytännössä EAN-13-numeroiden osajoukko.

UPC-A stregkode
ValvontanumeroNäytä selitys
Erityisellä algoritmilla laskettu ylimääräinen numero, joka lisätään viivakoodin loppuun. Tämä auttaa varmistamaan, ettei viivakoodia syötetä satunnaisesti väärin, koska jos jokin numero on virheellinen, tarkistusnumero muuttuu.

VCalendarNäytä selitys
Tekstimuoto, jota käytetään kalenteritapahtumien koodaamiseen QR-koodiin siten, että puhelin lisää tapahtuman automaattisesti matkapuhelimen kalenteriin, kun se skannataan.
VCardNäytä selitys
Tekstimuoto, jota käytetään yhteystietojen koodaamiseen QR-koodiin siten, että puhelin lisää yhteystiedot automaattisesti matkapuhelimen yhteystietoihin, kun koodi skannataan.
Viivakoodin rekisteröintiNäytä selitys
Joidenkin vaihtoehtoisten viivakoodipalvelujen tarjoajien tarjoama valinnainen palvelu, jonka tarkoituksena on lisätä viivakoodien Internet-profiilia ja varmistaa, että tuotetiedot näkyvät, kun viivakoodi skannataan mobiilisovelluksilla. Viivakoodinumeroita varten ei ole olemassa pakollista rekisteröintitietokantaa.

ViivakoodipakettiNäytä selitys
Viittaa joidenkin viivakoodijälleenmyyjien tarjoamaan ostovaihtoehtoon, jossa sekä viivakoodinumero että viivakoodikuvat voidaan ostaa samanaikaisesti. Joskus tähän sisältyy myös takuutodistus, ja siihen voi sisältyä myös viivakoodin rekisteröinti.

ViivakoodiNäytä selitys
En bild som innehåller en liten mängd information som enkelt kan läsas av en streckkodsläsare eller mobiltelefonapp.
Viivan korkeusNäytä selitys
Viivakoodin lyhimpien viivojen korkeus. Tämä koskee vain viivoja eikä sisällä alareunassa olevaa numeroa.

Viivan leveysNäytä selitys
Viivakoodin määritykset. Ilmaisee kaikkien palkkien/sarakkeiden kokonaisleveyden. Tämä ei sisällä palkkien molemmin puolin olevia hiljaisia alueita.

Yrityksen etuliite/numeroNäytä selitys
Tämä on viivakoodin kolmen ensimmäisen numeron jälkeinen osa. Yrityksen etuliite on viivakoodin osa, jota yrityksen ostamat viivakoodinumerot eivät muuta. Yritysnumeron pituus riippuu nimikenumeroiden määrästä (eli jos yritys omistaa 10 000 viivakoodia, yritysnumeron on oltava lyhyempi, jotta 13 numeroa ei ylity).

Jos sinulla on muita kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä meihin.